2022 METŲ LIETUVOS MIŠRIŲ DVEJETŲ KERLINGO ČEMPIONATAS
LMDKČ 2022