Kerlingo renginiai koronaviruso plitimo metu
 

Atnaujinta 2021.06.22 nuoroda į paskutinę suvestinę Nutarimo „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ redakciją, o su visu dokumentu galite susipažinti paspaudus nuorodą.

Ištrauka iš nutarimo, kuri aktuali tiems, kas rengia tarptautinius renginius ir kviečia užsieniečius. Punktai skamba taip:
2.2. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:
2.2.19. užsieniečiams, turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
2.2.19.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
2.2.19.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
2.2.19.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
2.2.20. užsieniečiams iki 16 metų.

Atnaujinta 2021.04.16 - Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša apie parengtą naują asmenų, pasiskiepijusių COVID-19 ligos vakcina, pažymos išdavimo funkcionalumą e. sveikatoje. Taip pat yra parengta pažyma keliautojams, turintiems neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą dėl COVID-19 ligos.

Atnaujinta 2020.12.07 - Dėl koronaviruso (COVID-19) situacijos Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos kerlingo asociacija atšaukia numatytą 2021 Lietuvos mišrių dvejetų kerlingo čempionatą kuris turėjo vykti 2021.01.14-17 dienomis Rygos kerlingo sporto centre. Per artimiausias savaites turėsime išnagrinėti galimybes perkelti čempionatą į Lietuvos ledo arenas vasario, kovo mėnesiais.

Atnaujinta 2020.11.11Nuo lapkričio 7 d. iki 29 d. šalyje paskelbus karantiną aukšto meistriškumo sporto varžybos turi vykti be žiūrovų, o sporto įstaigose leidžiami tik individualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai.

Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo - sprendimą dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų, karantino metu sporto įstaigų veiklą organizuojantys asmenys yra įpareigoti vykdyti tik individualius (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus.

Juos vienam lankytojui gali teikti tik vienas fizinio aktyvumo ar sporto specialistas, instruktorius ar paslaugų teikėjas. Užsiėmimai turi vykti:
a) atskiroje patalpoje, kurioje užtikrinamas 2 m atstumas tarp lankytojo ir fizinio aktyvumo specialisto;
b) arba bendroje patalpoje, kai ir lankytojui, ir fizinio aktyvumo specialistui užtikrinama po 10 kv. m ploto kiekvienam.

Lankytojai ir juos aptarnaujantis personalas privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, išskyrus kai sportuojama; turi būti sudarytos galimybės tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai. Naudotas sporto inventorius turi būti dezinfekuojamas po kiekvieno individualaus užsiėmimo.
Sporto paslaugas teikiančios įstaigos turi užtikrinti, kad bendrose patalpose, pvz., rūbinėse, lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 m. atstumo vienas nuo kito.

Aukšto meistriškumo varžybos karantino metu vyks be žiūrovų. Sportininkai, kai nesportuoja, ir varžybų aptarnaujantis personalas viso renginio metu turėtų dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Kaukių leidžiama nedėvėti varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama užsidėti veido skydelį.

Karantino metu uždarius sienas, į Lietuvą dalyvauti aukšto meistriškumo sporto varžybose švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu galės atvykti aukšto meistriškumo sportininkai, sporto ir fizinio aktyvumo specialistai, instruktoriai ir jų šeimos nariai, varžybų teisėjai ar kitas privalomas personalas, taip pat sporto medicinos personalo darbuotojai. Atvykę į Lietuvą jie turės laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimo sąlygų.

Su operacijų vadovo sprendimais galima susipažinti čia: Dėl sporto įstaigų darbo būtinųjų sąlygų ir dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo.

Atnaujinta 2020.11.07 - Nutarimas DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226

2.1.2. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:
2.1.2.9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose.
2.1.5. Įpareigoti asmenis:
2.1.5.1. viešose vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų.
2.1.5.2. vyresnius nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas:
2.1.5.2.1. asmenims, kai jie sportuoja.
2.1.5.2.2. aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams.
2.2.3. Paslaugų teikimo vietose (išskyrus apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas) turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
2.2.6. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, individualius (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus, teikiamus fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, taip pat fizinį aptarnavimą bibliotekose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
2.2.8. Draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus:
2.2.8.1. aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų.
2.2.9.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir kurios:
2.2.9.3.1. įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, pailgintos dienos grupių ar visos dienos mokyklos veiklą;
2.2.9.3.2. organizuojamos atvirose erdvėse (lauke);
2.2.9.3.3. vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;
2.2.9.3.4. vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam.

Operacijų vadovo sprendimas Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų planuojama kad bus kitą savaitę.

Pagal Sporto įstatymą: 
2. Aukšto meistriškumo sportas – asmens fizinės veiklos forma, kai pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais asmenimis (individualiai arba komandoje) aukšto meistriškumo sporto varžybose (prireikus pasitelkiant gyvūnus ir (ar) technines priemones) siekiama nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, taip pat veikla, kuria tobulinamos asmens fizinės ir psichinės savybės bei įgūdžiai, siekiant tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms. Aukšto meistriškumo sportu taip pat laikoma asmens veikla, kuri, nors ir neatitinka nurodytų kriterijų, tačiau dėl susiklosčiusių tradicijų ar kitų aplinkybių visuotinai pripažįstama aukšto meistriškumo sportu.
7. Aukšto meistriškumo sporto varžybos (toliau – sporto varžybos) – nacionalinių ar tarptautinių subjektų organizuojamas tam tikros šakos renginių sistemai priklausantis sporto renginys, kuriame pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir tarptautinės nevyriausybinės sporto organizacijos ar nacionalinės sporto šakos federacijos patvirtintas sporto šakos (šakų) taisykles (tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos federacijos patvirtintoms taisyklėms) sportininkai varžosi tarpusavyje (individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją (laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai.

Atnaujinta 2020.09.01 - Dėl COVID-19 pasekmių WCF (Pasaulio kerlingo federacija) priėmė sunkų sprendimą atšaukti paskutinius šių metų planuotus penkis renginius tame tarpe 2020 Europos kerlingo čempionatą Lilehameryje. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į didėjantį sergamumą pasaulyje. Daugiau informacijos dėl komandų reitingavimo 2021 sezone netrukus.

Atnaujinta 2020.08.27 - Griežtėjant sąlygoms informuojame apie atnaujintus Operacijų vadovo sprendimus. 
Sprendimas Nr. V-1467 Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ nauja redakcija.
Įsakymas Nr. V-1463 dėl keliavimo tarp šalių. 
Įsakymas Nr. V-352 Dėl saviizoliacijos. 

Aukštojo meistriškumo sportininkams:
8. NVSC, įvertinęs izoliuoto asmens prašymą, gali priimti sprendimą dėl leidimo palikti izoliavimo vietą suteikimo šiais atvejais:
8.9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas, kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio).

Atnaujinta 2020.08.20 - Griežtėjant sąlygoms informuojame apie atnaujintus Operacijų vadovo sprendimus.
Sprendimas Nr. V-1874 dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo.
Sprendimas Nr. V-1876 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo.
Sprendimas dėl kaukių privalomumo.

Atnaujinta 2020.08.10 - Labai gera žinia ir tobulas bendradarbiavimas su SAM, ypač tiems kam būtina saviizoliacija. Nuorodoje rasite penktadienį patvirtintą SAM ministro įsakymo pakeitimą, kuriuo sudaromos sąlygos aukštojo meistriškumo sportininkams, specialistams, grįžusiems iš užsienio varžybų, stovyklų, ir kuriems privaloma saviizoliacija, (prie neigiamo testo) – pilnavertiškai treniruotis ir dalyvauti varžybose Lietuvoje. T.y. jums padaryta išimtis saviizoliacijos laikotarpiu - leidžiama vykti į treniruotes ar varžybas. Pilnas įsakymas.

Atnaujinta 2020.08.03 - Dėl nuolatinių neaiškumų ir kelionių apribojimų, kuriuos sukelia COVID-19 padariniai, Pasaulio kerlingo federacija (WCF) pranešė, kad nėra sąžininga ir saugu toliau planuoti artėjantį Pasaulio mišrių komandų čempionatą kuris buvo numatytas spalio 10-17 Aberdyne (Škotija). Pasaulio kerlingo federacija priėmė sprendimą atšaukti ir šį renginį. Dėl likusių suplanuotų renginių WCF valdyba stengsis priimti sprendimus rugsėjo pradžioje. Nuoroda.

Atnaujinta 2020.07.15 - Pasaulio kerlingo federacija (WCF) priėmė sprendimą atšaukti, jau kartą atidėtą dėl COVID-19 Europos C grupės kerlingo čempionatą, kuris pakartotinai turėjo vykti rugpjūčio 17-25 d. Slovėnijoje. Įvardinta priežastis įtakojusi šį sprendimą buvo pagrysta tuo, kad daugelio šalių sportininkai dalyvaujantys čempionate privalomai turėtų praleisti 14 dienų karantine. Kadangi renginys nevyks, Pasaulio kerlingo federacija apsvarstys poveikį 2020 Europos čempionatui ir C grupės komandų kvalifikaciją B divizione. Išsami informacija apie tai bus paskelbta 2020 m. rugpjūčio pradžioje.

Atnaujinta 2020.07.04 - Priklausomai nuo COVID-19 situacijos visoje Europoje ir nuo to kaip ji keisis ateityje, WCF planuoja surengti Pasaulio mišrių komandų (2v+2m) čempionatą kuris vyks 2020 m. spalio 10–17 d. (Aberdyne, Škotija). Šiuo metu vyksta registracia Lietuvos komandoms norinčioms dalyvauti šiame renginyje. Registracija vykdoma iki 2020 liepos 24 dienos. Registracijos forma.

2020.06.09 - Pasaulio kerlingo federacija (WCF) priėmė sprendimą atšaukti Pasaulio kerlingo kongresą, kuris turėjo įvykti rugsėjo 4–6 d. Sankt Peterburge, Rusijoje. Įprastai paskutinę renginio dieną organizuojama Generalinė asamblėja įvyks virtualioje erdvėje rugsėjo 6 d., taip pat planuojama serija vebinarų vasaros laikotarpiu. Šiais metais virtualaus susitikimo metu bus naudojamasi elektroninio balsavimo sistema ir bus renkami viceprezidentas (Ramiojo vandenyno ir Azijos regionų) bei direktorius. Taip pat bus balsuojama dėl čempionatų ir taisyklių pakeitimo 2020–2021 m. sezonui.
Pasaulio kerlingo federacijos prezidentė Kate Caithness sako, jog nebuvo lengva priimti šį sprendimą, tačiau nėra aišku kaip pandemija paveiks tarptautines keliones rugsėjo mėnesį, tad negalima rizikuoti žmonių sveikata ir saugumu. Su Rusijos kerlingo federacija sutarta, kad kongresas Sankt Peterburge įvyks 2021 m. rugsėjį. Nuoroda.

2020.05.29 - Nuo birželio 1 d. švelninamos sąlygos sportui.

2020.05.18 - dėl sporto užsiėmimų/pratybų karantino metu nuo gegužės 18 dienos:
- Profesionalūs sportininkai galės dalyvauti aukšto meistriškumo sporto pratybose be fizinės distancijos apribojimų.
- Individualios sporto veiklos (žmogus mankštinasi pats), fizinio aktyvumo pratybos (kai jas veda fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas) galės vykti laikantis fizinio atstumo reikalavimų – užtikrinant ne mažesnį kaip 5 kv. m plotą vienam asmeniui ir ne mažesnį kaip 2 m atstumą tarp asmenų bei tarp dalyvių ir personalo darbuotojų ar jų grupių.
Fizinio aktyvumo pratybose, kai jas veda instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas, gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius.
Personalo darbuotojai – sporto instruktoriai, specialistai, treneriai, aptarnaujantis personalas, medicinos darbuotojai, kiti darbuotojai – sporto veiklų ir pratybų metu tarpusavyje turi laikytis ne mažesnio nei 2 m atstumo bei sportavimo vietose uždarose erdvėse turėtų būti aprūpinami ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones.
- Galima organizuoti renginius lauke, kada juose dalyvauja iki 30 asmenų. Kiekvienam dalyviui tektų ne mažiau kaip 10 kv. m ploto bei ne mažesnį kaip 2 m atstumą tarp jų. Renginio organizatoriai ir personalas į dalyvių skaičių nėra įskaičiuojamas.
Nuo gegužės 30 d.
- Planuojama leisti rengti aukšto meistriškumo sporto varžybas, nedalyvaujant žiūrovams.
- Tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse galės būti organizuojami renginiai, kuriuose dalyvautų ne daugiau nei 30 asmenų, būtų užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas vienam asmeniui ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų.

Reikalavimai sporto treniruočių organizavimui.
Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų.
Dalyvauti renginiuose – tik su veido apsaugos priemonėmis.
Įsakymas.

2020.04.23 - Dėl sporto užsiėmimų/pratybų karantino metu:
3.2.2.1. laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje – golfo ir lauko teniso aikštynuose, lauko šaudyklose, kartodromuose, vandenlenčių parkuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
3.2.2.3. sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms atviruose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
3.2.2.4. atrankos į olimpines ir paralimpines žaidynes reikalavimus įvykdžiusių sportininkų ir olimpinių rinktinių kandidatų, kurčiųjų, pasaulio ar Europos čempionatams besirengiančių sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms sporto paskirties pastatuose ir (ar) sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių. Visas dokumentas.

2020.04.09 - Dėl koronaviruso grėsmės „Olimpinė diena 2020“ birželio 13 dieną Vilniuje neįvyks. Visgi tai nereiškia, kad Lietuvoje tradicine jau tapusi sporto šventė 2020 metais neįvyks – svarstomi įvairūs galimi scenarijai. „Kartu su šių metų šeimininke Vilniaus miesto savivaldybe svarstome tiek apie datos pakeitimą, tiek apie šventės perkėlimą į virtualią erdvę. Tačiau viskas priklausys nuo viruso plitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų renginių atžvilgiu, todėl tolimesnius sprendimus priimsime remdamiesi rekomendacijomis“, – akcentavo renginio organizuojančio Lietuvos olimpinio fondo (LOF) direktorius Mantas Marcinkevičius.

2020.04.03 - Dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltos situacijos WCF (Pasaulio kerlingo federacija) priėmė sunkų sprendimą šiemet visiškai atšaukti Pasaulio vyrų, moterų, mišrių dvejetų ir senjorų kerlingo čempionatus.
Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad vis dar sunku prognozuoti kada šalyse baigsis karantinas. Taip pat esama ir kitų sporto šakų, kurios nukelia savo renginius, tad tampa vis sudėtingiau derinti renginių organizavimo datas ir transliacijų laiką.
Sprendimas atšaukti čempionatus turi pasekmių ir kitų metų turnyrų bei 2022 m. žiemos olimpinių žaidynių atrankoms.

Pasaulio kerlingo federacija, remdamasi WCF įstatų suteikiama teise neeiliniais atvejais patiems priimti sprendimus, nustatė naują atrankų tvarką. Ji bus priimta, jei nesulauks daugiau kaip 10 proc. šalių narių nepritarimo (tai galioja pasaulio čempionatams. Dėl Olimpinių žaidynių šis nutarimas jau priimtas ir negali būti atšaukiamas).
Nauja atrankų tvarka išdėstoma WCF prezidentės laiške (pridedamas).

Dėl pasaulinių reitingų nuspręsta, kad vyrų, moterų ir mišrių dvejetų reitingai nesikeis dar metus. Dėl Europos kerlingo čempionato C grupės priimtas sprendimas, jog jis bus bandomas įgyvendinti iki 2020 m. Europos A ir B grupių kerlingo čempionato.

2020.03.18 - Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo Pasaulinė kerlingo federacija (WCF) taip pat atšaukė ir 2020 m. Europos C-grupės kerlingo čempionatą Slovėnijoje. Šis kvalifikacijos renginys, turėjo įvykti balandžio 28 - gegužės 5 dienomis Liublianoje. Pasak pasaulio kerlingo federacijos prezidentės Kate Caithness: „Šiuo pranešimu taip pat skelbiame, kad 2019–2020 m. tarptautinių renginių kerlingo sezonas baigėsi. Per artimiausias savaites turėsime laiko atidžiai išnagrinėti visus šių atšauktų renginių padarinius ir pranešime apie tolimesnius 2020-2021 sezono veiksmus.

2020.03.14 - Pasaulinė kerlingo federacija (WCF) priėmė sprendimą atšaukti ir kitus artimiausius renginius. Atšaukiamas pasaulio vyrų kerlingo čempionatas turėjęs vykti 2020 kovo 28-balandžio Glasge, Škotija, taip pat mišrių dvejetų ir senjorų pasaulio čempionatai turėję vykti balandžio 18-25 Kelovna, Kanada.

2020.03.12 - Pasaulinė kerlingo federacija (WCF). Atšaukiamas pasaulio moterų kerlingo čempionatas turėjęs vykti 2020 kovo 14-22 Prince George, Kanada.

2020.03.12 Sustabdytas Lietuvos moterų kerlingo čempionatas (LKČ) kuris vyko Rygos kerlingo sporto centre. Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė pasaulinę naujojo koronaviruso pandemiją. LKČ sportininkų komisijos posėdyje, o vėliau ir LKA VK sprendimu, dėl nenugalimų jėgų aplinkybių (force majeure), 2020 metų Lietuvos moterų kerlingo čempionatas užšaldomas. Komandų reitingas skelbiamas pagal rezultatus po pirmojo rato. Tai buvo nelauktas sprendimas, tačiau jis buvo teisingas. Dėkojame varžybų dalyviams.

2020.03.08 - Pasaulinė kerlingo federacija (toliau – WCF) išplatino pranešimą apie situaciją dėl Pasaulio kerlingo federacijos (WCF) renginių koronaviruso (COVID-19) plitimo metu.

Pranešama, jog šiuo metu pateikiamos Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijos neturi tiesioginės įtakos šiais metais numatytiems kerlingo renginiams. Dėl to visi planuojami WCF turnyrai turėtų įvykti.

Tačiau, rūpindamasis renginių dalyvių ir žiūrovų saugumu bei sveikata, WCF nuolat palaiko ryšį su PSO bei vietos valdžios atstovais. Atsiradus pavojui virusui plisti renginių metu, gali būti priimtas sprendimas renginius atšaukti. WCF seka kasdien atnaujinamą informaciją apie esamą padėtį, sako, jog prireikus vadovautųsi ekspertų rekomendacijomis ir imtųsi reikalingų veiksmų.

Bendradarbiaujant su kiekvienos šalies (kurioje numatyti renginiai) organizaciniais komitetais ir vietiniais visuomenės sveikatos priežiūros atstovais yra ruošiamas veiksmų planas, padėsiantis išvengti viruso plitimo rizikos. Taip pat WCF užtikrina standartus atitinkančias priemones ir jų kiekį tinkamam rankų plovimui bei dezinfekavimui.

Remiantis PSO informacija rašoma, kad pagrindinės masinės priemonės, užkertančios kelią virusų plitimui – reguliari rankų higiena bei kosėjimo etiketo laikymasis. Todėl prašoma laikytis šių patarimų:
l  vengti artimo sąlyčio su visais, kam yra pasireiškę kvėpavimo takų ligos simptomai;
l  dažnai plauti rankas, ypač po sąlyčio su sergančiu žmogumi ar jo aplinka;
l  vengti kontakto be apsauginių priemonių su laukiniais arba ūkiuose auginamais gyvūnais;
l  laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).
Keliaujantiems patariama atidžiai stebėti savo sveikatą kelionės metu ir grįžus. Jei atsiranda į gripą panašūs simptomai, apie juos bei kelionės pobūdį reikia informuoti savo šeimos gydytoją ir sekti jo nurodymus.

Patarimai atletams pateikiami Tarptautinio olimpinio komiteto tinklapyje: atletams, Tokyo2020. Naujausią informaciją apie koronavirusą (COVID-19) Lietuvoje teikia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) savo internetiniame puslapyje.