Dokumentai
 

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas
Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarka 
Etikos drausmės kodeksas

2023 metų AM programos santrauka. 2023 planuojamas biudžetas,

2022-26 strateginis planas
, nepriklausomo audito išvada, 2022 AM programos įgyvendinimo II ketv., III ketv., IV ketv metinės ataskaitos. 2021 veiklos ataskaita, išplėstinis išrašas2023 renginių kalendorius. 2022 m. LKA VK posėdžių protokolai: VK PP 2022/01/17-1 , VK PP 2022/02/01-1 , VK PP 2022/03/07-1 , VK PP 2022/06/06-1 , VK PP 2022/08/05-1 , VK PP 2022/11/28-1


2022 metų AM programa. 2021 AM programos įgyvendinimo II ketv., III ketv., IV ketv., metinė ataskaitos. 2021 veiklos ataskaita, 2021 AM ataskaita,  2021 veiklos rezultatų / finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas, 2022 m Kandidatų į 2022 rinktinės narius šąrašas. Dėl COVID-19 suvaržymų aukštojo sportinio meistriškumo sportininkams2022 renginių kalendorius. LTU neįgaliųjų klasifikacija WCF, Rinktinių aprangų reglamentas WCF renginiuose, COVID- taisyklės WCF renginiuose,  2022 m. LKA VK posėdžių protokolai: VK PP 2022.01


2021 m. - 2020 metų AM programos metinė ataskaita, 2020 programos įgyvendinimo ataskaita, 2021 AM programa2021 m Kandidatų į 2021 rinktinės narius šąrašas, Dėl COVID-19 suvaržymų aukštojo sportinio meistriškumo sportininkams , 2021 renginių kalendorius, LTU neįgaliųjų klasifikacija WCF,  2021 m. LKA VK posėdžių protokolai: VKPP2021/01/22VKPP2021/03/08VKPP2021/04/26. VKPP2021/07/26VKPP2021/09/27VKPP2021/12/15.


2020 m. WCF renginių kalendorius 2020-2023,  SMM AM programa, LR sporto įstatymas , BA pasaulio čempionato protokolai 2020 m. pusmečio ataskaita ,
2020 m. LKA 2020 konferencijos protokolas. LKA 2020 neeilinės konferencijos protokolas. 2020 m. LKA VK posėdžių protokolai: VK PP 2020/06/29-1 , VK PP 2020/12/14-1.


2019 m. KKSD AM prog, Rinktines nariai, 2019 ataskaita,  KKSD AM prog. ataskaita, LKA įstatų nauja redakcija, Įstaų kopija šmm, Kauno iniciatyvos ataskaita, VMS ataskaita, 2018 LKA veiklos ataskaita2019 m. LKA VK posėdžių protokolai: VK PP 2019/02-18, VK PP 2019/5-10, sarašas nr1.


2018 m. rugpjūčio 6 d. LKA rinkiminės konferencijos protokolas: LKA KP NR. 2018/08/06-1, WCF taisyklės 018 Spalis.
2018 m. LKA VK posėdžių protokolai: LKA VK PP NR 03/12-1, LKA VK PP NR 05/11-1, LKA VK PP NR 09/17-1. 2018 m. sausio 15d. LKA ataskaitinės konferencijos dokumentai: NR. LKA-KProtokolas, ataskaita 2017, LKČ nuostatai, varžybų saugumo taisyklės, atsakomybė manipuliavimas varžybomis, Atsakomybė už Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus
Strateginis planas: SP 2018-2022, Pažyma dėl aprašo reikalvimų , 2016 LKA KP2016/06/12 .


Lietuvos kerlingo asociacijos plėtojamos disciplinos ir jose dalyvaujantys sportininkai: vyraimoterys, jaunimas, mišrios komandos 2+2, mišrių dvejetai 1+1, neįgaliųjų mišrios komandos 3+1, senjorųbavariško akmenslydžio2018 rinktinių sąrašo priedas, rinktinių kriterijai.


Pasaulinė kerlingo federacija (WCF) yra WADA narė. Pasaulinis antidopingo kodeksas LT 2021. Antidopingo taisyklės 2021 LT.

 

#CurlClean