Pasaulio mišrių dvejetas 2016
 

Mišrių dvejetas- V.Paulauskaitė, T.Vyskupaitis.

G.Valatkienė, R.Jasaitienė, E.Čepulytė, A.Uldukienė, D.Gaižutienė